בראשות מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א נערכה התכנסות מפוארת של ידידי ותומכי מוסדות ויז'ניץ באלעד בועידת 'סביב לשולחנך' • השתתפות מרשימה של רבנים ואישי-ציבור שנטלו חלק במעמד המפואר בראש קהל רב • השנה יותר מתמיד – נפרסה היריעה החינוכית המושקעת לצד התפתחות מרהיבה ודינאמית בכל התחומים • הוקרה והערכה הובעו בעוז למשפחת תומכי ובוני המוסדות הקדושים • צילום: משה גולדשטיין

תמונה מרהיבה של התכנסות מאות ידידים מחצר הקודש ויז'ניץ ואף רבים-רבים מחוצה לה, נפרשה במלוא יופיה והדרה במהלך שעות הערב המרגש והעוצמתי, ולבטח תותיר את רישומיה ומסריה לאורך ימים. המשתתפים נחשפו במהלך השעות לפעילויות המערכתיות ורחבות-ההיקף של מוסדות ויז'ניץ אלעד, הנודעים בפריחתם ושגשוגם המפעימים כל לב. במהלך העשור האחרון הוקמו בס"ד מן המסד קרית חינוך עניפה הכוללת שישה מבני קבע ומוסדות חינוך לכ-2000 תלמידי חמד, כן ירבו!

לנוכח כל אלה הביעו מאות הידידים ממשפחת תומכי ויז'ניץ אלעד את השתתפותם הסוחפת והכובשת באופן מעורר השתאות, בעת ששערי הלבבות נפתחו לרווחה.

את הערב פתח המנחה הנודע, פה מפיק מרגליות הרה"ח ר' ישראל שטרן הי"ו מלונדון, שהיטיב להביע במתק שפתיים את רגשות ההערכה וההוקרה למשתתפי הועידה, אנשי החיל תומכי ומחזיקי עולמות של תורה חינוך וחסד באלעד. הוא הביע באמרי שפר את גודל זכותם וחלקם של מחזיקי התורה, המשקיעים מהונם ומזילים מכיסם למטרת בינוי ופיתוח רשת המוסדות המסועפים. המנחה הוסיף לרתק ולהלהיב את הקהל במהלך כל הועידה.

????????????????????????????????????

גדולות ועצומות הן ההשקעות, בפרט בתחומי הבניה, הפיתוח והפעילויות החינוכיות. רו"ח גלבוע וייספיש פתח צוהר לעיני המתוועדים, ושיתף אותם בתהליכי ההתנהלות הכספית של עמותת המוסדות. בפרט לאור העובדה שבשנתיים האחרונות היה שותף בתכנית הבראה, אשר עולה בחסדי ה' על דרך המלך. הנואם שיבח בדבריו, כי המנכ"ל הרה"ח ר' חיים מאיר כץ הי"ו הביע התנגדות להעלות את שכר-הלימוד או לקצץ בפעילויות חינוכיות, והעדיף למצוא פתרונות אחרים בס"ד היכן ניתן לייעל ולחסוך. הוא הביע את הסיפוק בעבודה עם חברי הצוות החשוב הר"ר בערל אשר הי"ו אחראי במוסדות החינוך לבנים והר"ר בנימין פרידמן הי"ו אחראי במוסדות החינוך לבנות. כן ציין בדבריו את השקיפות הנפלאה של פעילות המוסדות, ואת התרשמותו מהפרויקטים האדירים שהנהלת המוסדות נוטלת על עצמה.

הרב משה כהן, סגן מנהל מחוז המרכז של קופ"ח "מאוחדת" בירך את המתכנסים וסיפר על הקשר שלו עם קהילת חסידי ויז'ניץ אלעד ועם המנכ"ל, כבר מעל 15 שנה, והודה להרב מנחם ווייס מנהל שרות לקוחות באלעד, להרב יצחק ויינר מנהל סניף ויז'ניץ בב"ב והרב ישראל נח ויזל מנהל שרות לקוחות בב"ב.

באוזני הנוכחים נשמע תיאורו של הרב ברוך ראובן שטיין הי"ו ממייסדי וראשי קהילת "אמרי ברוך", אודות הקמת הקהילה החדשה באלעד, הזוכה לקבל באופן רציף את כל הסיוע שנדרש להם, הן במבנים הארעיים ואחר-כך במקום הקבע, ולכל הפעילות והצרכים השוטפים. הוא הודה למנכ"ל המוסדות, המהווה גב ומשען לכל ארגון ומיזם באלעד, ולצוות ההנהלה הר"ר בערל אשר הי"ו והר"ר יחזקאל מילר הי"ו הזמינים בכל עת ושעה לסייע לצרכי התפתחות הקהילה.

בשלב זה הביע המנחה רגשי תודה לשלוחא דרבנן רבות בשנים הרה"ח שמואל שמעלקי הלפרט שליט"א, אשר רב חלקו בהקמתם של בתי התורה והחינוך באלעד, מתוך מסירות ונאמנות עקבית.

בהגיע האות, פצחה התזמורת והמקהלה ביצירת הנחת 'תערוך לפני שולחן' – יצירה מפליאה ואומנותית בעיבודים מיוחדים סביב נושא השבת והנחת – החל משלב הדלקת הנרות עובר לתפילות ותהילות השבת,והסתיים בשולחן שבת ערוך כראוי. תוכנית מיוחדת זו הופקה בהשקעה רבה ושולבו בה מסרים חינוכיים במיוחד לכבוד הועידה. השתתפו בה חברי התזמורת המורחבת בניצוחו של הר"ר ראובן פוירשטיין הי"ו, בביצוע מקהלת ויז'ניץ אלעד ומקהלת פרחי ויז'ניץ אלעד בניצוחו של הר"ר נפתלי פולק הי"ו, כאשר המשורר הר"ר שמשון צין הי"ו מנעים אף הוא בקולו בשרשרת הזמירות. היצירה ששולבה בביצוע והפקה יוצאים מן הכלל ובמסרים חינוכיים מאלפים – בשילוב ילדי פלא – זכתה לתשבחות ורננות מקרב קהל המתוועדים.

הרה"ח ר' יעקב מאיר שטראוס שליט"א, ר"מ במכינה לישיבה ויז'ניץ אלעד, השמיע דברים מאלפים אודות הדרך להאהיב את עבודת התפילה על הילדים. הרה"ג ר' משה אליעזר סגל שליט"א, ר"מ בישיבה ומדריך בחצרות הקודש, העניק טיפים קצרים על הזמן והאופן המתאים לשלב ולאחד את ילדי המשפחה בכל הגילאים סביב לשולחן השבת, להטמיע מסרים ולהנחילם באהבה ורצון בנועם ובערגה.

דמעות של תחינה ובקשה נצצו מעיני המשתתפים עת העתירו כולם יחד בלב אחד בתפילת "אבות על בנים" שנאמרה ברבים בשאיפה כנה ובכוונה, כשלפני התיבה עובר המחנך הרב יואל צבי טובק הי"ו.

????????????????????????????????????

ראש עיריית אלעד, הרב ישראל פרוש הי"ו, תיאר את סיפוקו להיות לעזר למנכ"ל המוסדות הרב כץ, אשר עוסק זה שנים רבות בהקמתם וניהולם של מוסדות ויז'ניץ  באלעד. הוא הביע תקווה שבשנה האחרונה יתקדמו כל הפרוייקטים שבבניה, ויתווספו הקומות הדרושות במבני החינוך לבנים ולבנות. הוא הזכיר את מנהל מחלקת החינוך הרב מרדכי בארי הי"ו והר"ר יוסף אריה כץ הי"ו מעובדי אגף החינוך, ועוזר ראש העיר הר"ר חיים מאיר רוזנפלד הי"ו. לסיום ציין הרב פרוש את שמחתו וחפצו להמשיך לקחת חלק בפרויקטים הנוספים והבאים של המוסדות והקהילה.

????????????????????????????????????

כתרי הודיה ושבח קשר מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו לראשם של חברי צוותות החינוך, המשקיעים הרבה מעבר לבסיס תפקידם בבחינת שומר שכר, ונותנים את כל-כולם לקידום כל תלמיד בבחינת שומר חינם. הוא הזכיר את מעמד חלוקת הפרסים בשנה האחרונה לתלמידי הישיבה שנבחנו על למעלה מ-400 דפי גמרא, לאחר בחינות ופלפולא דאורייתא אצל גדולי התורה והחסידות שליט"א; את מסיבת החומש האחרונה ל-76 כ"י תלמידים שהחלו ללמוד את תורת השם, את הביקוש המוגבר ברישום לסמינר– כל אלה מוכיחים את גודל ההשקעה החינוכית המתבצעת בין כתלי מוסדות החינוך. בסיפוק רב סיפר על הגדלת השכר לכל אנשי החינוך ועל השותפות הרצופה לכל הפעילויות המתבקשות ע"י ראשי מוסדות החינוך, למרות העלויות הכספיות הכבירות. לסיום, הודה להנהלת איגוד מוסדות ויז'ניץ נושאי משכן התורה בבית ויז'ניץ, המנכ"ל הרב ישעי' יעקב ורטהיימר הי"ו והסמנכ"ל הרב צבי פייביש מילר הי"ו – על עזרתם הרצופה והגדולה מדי חודש בחודשו ובכל עת ועידן.


בחרדת קודש נשמעו דברי קדשו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, אשר הופיע בהדרו במרכז המעמד. בפתח דבריו פירש הרבי את הפסוק: "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, הנה כי כן יבורך גבר ירא ה', וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל"– כשיש מסירות, רצון ושאיפה, ברצינות ובתחושת שליחות – רואים את התוצאות, אלעד הפכה לאימפריה, כגפן פוריה המתברכת כל העת.

הרבי העלה על נס את אימפריית התורה, החסידות והחסד באלעד, שיבח את התורמים היקרים ואת ההנהלות הרוחניות והגשמיות, הזוכות להצלחה מיוחדת בעבודת הקודש כשפירות ההילולים יוכיחו – עשרות תלמידים המפארים את היכלה של ויז'ניץ, אברכים יראים ושלמים מבקשי ה'.הכל נעשה מתוך מסירות גוף ונפש ממש, והתוצאות ניכרות בשטח בהישגים הברוכים. הרבי האציל ברכתו להמשך הצלחה בעבודת הקודש.

בתוך דבריו הזכיר אדמו"ר שליט"א את התפתחות הקהילה, פתיחת ביהמ"ד "אמרי ברוך" שהצטרף לשני בתי-המדרשות הקיימים – "צמח צדיק" ו"ישועות משה". הוא ציין את ההערכה הרבה לפועלם ולתרומתם של רבני אנ"ש באלעד הגאון ר' מנחם מנדל הכהן פקשר שליט"א רב דחסידי ויז'ניץ באלעד, הגאון ר' שרגא פייביל ויינברגר שליט"א רב ביהמ"ד "ישועות משה" ושכונת "אור ישראל" והגאון ר' יוסף כץ שליט"א רב קהילת "אמרי ברוך", המשפיעים לטובה על חיי התורה והחסידות השוקקים בדרכה של חסידות ויז'ניץ המעטירה, ומהווים מגדלור לעיר כולה. והודה לראש הישיבה לצעירים הרה"ג ר' ישראל ברכר שליט"א ולמנהל הת"ת איש החינוך הנודע הרה"ח ר' יצחק אייזיק רוט הי"ו, שכולם יחדיו מהווים כלי לשפע הסייעתא דשמיא המופלאה המלווה את הנהלת המוסדות בכל השטחים. וציין את פעילות המפקח הרוחני הרה"ג ר' חיים שרגא נייהוז שליט"א המשקיע כוחות רבים בתפקידו, וביטא את שמחתו וקורת רוחו מבתי החינוך לבנות באלעד הידועים בהשקעתם הרבה בעבודת החינוך ע"י מנהלות וצוותות בתי החינוך על טהרת הקודש והאידיש; כמאמר הפסוק "רצון יראיו יעשה" – כפי שאביו הקדוש כ"ק רבנו ה"ישועות משה" זי"ע שאף, שהל יתנהל על יסודות האידיש.

הרבי שליט"א הזכיר בדבריו כי כבר מעל חמש-עשרה שנה בס"ד מציינים באלעד שנות פעילות ברוכות, של בניה וניהול מוסדות חינוך לבנים ולבנות ושיפורים מיוחדים לרווחת העוסקים במלאכה והתלמידים היקרים. עיני חברי ההנהלה נתונות למען המחנכים והאברכים שגם הם עצמם באופן אישי יוכלו "פירן שבת טיש" כראוי, ללא טרדות בבחינת "חמרא טבא דבי תחדי נפשא"; באלעד מכניסים הרבה כוח ומוח בכל דבר ועניין, במסירות גדולה. הוא הודה למנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו על רוב פעליו, וכן לראש העיר הרב ישראל פרוש הי"ו על סיועו הנכבד לימין הממלכה.

את דבריו סיים בקריאת קודש ובקשה מכל אחד מהתורמים, שיוסיף עוד מעבר למה שחשב לתרום בתחילה למען יוסיפו המוסדות הקדושים להתקיים ולכביר פעלים לתורה ולחינוך הדורות. בזכות זה יעזור ה' שכל התומכים והמסייעים יתברכו בכל מילי דמיטב, ונזכה כולנו לבחינה של "אל-עד" שנהיה תמיד מקושרים לבורא עולם שהוא הקל עדי עד.

בסיום המעמד חולקו תעודות הוקרה ע"י מרן אדמו"ר שליט"א: לראש העיר הרב ישראל פרוש, לסגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת, הרב משה כהן, וכמנהג המוסדות לחלק מדי שנה תעודת הוקרה לעסקן מתוך הקהילה ולמפעל חסד מתוך הקהילה, התכבדו הרב שמואל אשר הרטמן, ממייסדי וראשי מפעל החסד "עזר לשמחות" והרב משה יואב אדלר, יו"ר וועד "שיעורי תורה ברבים" וממייסדי קהילת "ישועות משה".

כמו"כ הובעה תודה: להרב ישראל מרדכי גפנר מנכ"ל טרקלין על אדיבותו בהכנת מטעמי הסעודה ברוב מטעמים ברוח נדיבה וברמה גבוהה. להר"ר חיים מאיר שטיין, מנכ"ל "אדרת" על הכנת ההיכל ביופי ובתפארת ולהר"ר מנדי גפנר – אלעד, מנכ"ל "ביטוחים", על החסות למעמד.

למשתתפים חולק אלבום הנחת המרהיב "ויזכו לראות" שקצר תשבחות ורננות ממאות ההורים והסבים שהתענגו על מראות הנחת המרגשים וממיסים כל לב ועין בעריכת הר"ר יחזקאל מילר הי"ו מנהל מח' גיוס תרומות ומשאבים.

כן נערכו הגרלות על פרסים יקרי ערך: שבת אין מעזבוז – נדבת הנדיב הר"ר אברהם חיים פלדמן, רכב לשבוע מתנת הר"ר חיים מאיר גרוס –אשדוד, השכרת רכבים. שבת טיש ערוך בכלים מהודרים – מתנת מרדכי ויזל כלי כסף וחנות פאר והדר.

לתומכי ושותפי המוסדות חולקה תשורת הוקרה – מגש יוקרתי להדלקת נרות שבת-קודש, כשעליו הכיתוב "וזכני לגדל בנים… המאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים".

המנחה הביע תודה נרגשת לצוות משרדי המוסדות שהשקיעו עמל ויזע רב למען הצלחת האירוע והגברת מעגל השותפים במסירות מיוחדת: מנהל מח' גיוס תרומות ומשאבים, הר"ר יחזקאל מילר, מנהל משרדי המוסדות, הר"ר בערל אשר, מנהל בתי החינוך לבנות, הר"ר בנימין פרידמן, מזכיר הת"ת הר"ר יהודה כהנא, מזכיר הישיבה הר"ר אהרן שטרן, מנהל הלשכה לפנויות הציבור הר"ר יואל דסקל, מנהל התחזוקה הר"ר חיים יהודה כץ– הי"ו.

את המעמד הנכבד כיבדו בהשתתפותם: הגה"צ ראש ישיבות ויז'ניץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א, כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א, הגאון מנחם מנדל פקשר שליט"א, רב דחסידי ויז'ניץ אלעד, הגאון שרגא פייביל ויינברגר שליט"א רב קהילת "ישועות משה" ושכונת "אור ישראל", הגאון יוסף כץ שליט"א רב קהילת "אמרי ברוך" ורו"כ בישיבת הר"ן, הרה"ג ישראל ברכר שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ אלעד, הרה"ג חיים שרגא ניהוז שליט"א המפקח החינוכי של מוסדות ויז'ניץ באלעד, הרה"ג נפתלי גלנץ שליט"א רב דקהילת חסידים והרה"ג ישראל חיים הלפרט שליט"א ראש כולל ויז'ניץ אלעד,

אישי הציבור: שלוחא דרבנן הרב שמואל שמעלקי הלפרט, ראש העיר הרב ישראל פרוש, מ"מ ראש העיר הרב שמואל גרוסברד, חברי הנהלת העיר: הרב פנחס גרוס, הרב אבי דיין, הנה"ח עזריאל טאובר יו"ר ונשיא קהילת חסידים אלעד, הרב ברוך פולק יו"ר קהילתנו ברחובות, הרב ראובן ברייש מנכ"ל מוסדות בעלזא ב"ב, הרב אברהם נח גוטמן מנכ"ל בתי החינוך לבנות ויז'ניץ אשדוד, הרב חיים מאיר ויזל מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ מודיעין עילית, הרב מנחם מנדל גרינבוים מנכ"ל בתי החינוך לבנות בב"ב ירושלים ובית שמש, הרב דוד זיידה מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ ביתר עילית, הרב דוד יונה ווייס מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ בית שמש, הרב יצחק הערש ויזל יו"ר עזרת תורה לתלמידים, הרב ברוך הימל מנכ"ל רפואה וחיים, הרב יעקב גנזלר מנכ"ל מוסדות קרית הבעש"ט והרב אברהם איסר בריסק ראש מכון "נחלת אבות".

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????