מוסדות ויזניץ באלעד זה אימפריה בפני עצמו
בפרט שחיים מאיר כץ שמשקיע כמו שצריך.

וגם לידידי "חזקי מילר" שמפיק את האירועים של אלעד ביד רמה
חזקי אשריך!!!