ראשי ישיבות רבנים ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב לחבר מועצת העיר ירושלים ומחזיק תיק הארנונה וקידום נוער חרדי הרב אברהם בצלאל לרגל שמחת הבר מצוה לבנו באולמי בית ישראל בירושלים. צילום: יעקב כהן

חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (1) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (2) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (3) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (4) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (5) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (6) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (7) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (8) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (9) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (10) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (11) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (12) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (14) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (15) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (16) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (17) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (13)חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (27)חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (18) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (19) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (20) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (21) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (22) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (23) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (24) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (25) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (26) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (28) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (29) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (30) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (31) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (32) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (33) חבר מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל בירמץ את בנו (34)