אדמורי"ם רבנים וקהל המונים השתתפו בשמחת החתונה לנכד כ"ק האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב עם בת הרב גשטטנר חתן כ"ק האדמו"ר רבי שמואל צבי רוזנפלד זצוק"ל מלעלוב קרלין. צילום יהודה פרקוביץ

חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (1) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (2) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (3) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (4) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (5) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (6) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (7) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (8) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (9) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (10) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (11) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (12) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (13) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (14) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (15) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (16) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (17) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (18) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (19) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (20) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (21) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (22) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (23) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (24) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (25) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (26) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (27) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (28) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (29) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (30) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (31) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (32) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (33) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (34) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (35) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (36) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (37) חתונה לנכד האדמור מהריד מלעלוב (38)

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים •