ככלות השבעה להסתלקות מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק''ל נערכה עצרת הספד בהיכל ישיבת פוניבז' בהשתתפות רבני הישיבה ומרן הגאון רבי דוב לנדו שלי"א ראש ישיבת סלבודקה • צילום: שוקי לרר

עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (1) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (2) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (3) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (4) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (5) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (6) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (7) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (8) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (9) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (10) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (11) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (12) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (13) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (14) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (15) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (16) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (17) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (18) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (19) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (20) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (21) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (22) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (23) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (24) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (25) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (26) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (27) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (28) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (29) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (30) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (31) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (32) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (33) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (34) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (35) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (36) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (37) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (38) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (39) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (40) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (41) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (42) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (43) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (44) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (45) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (46) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (47) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (48) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (49) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (50) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (51) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (52) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (53) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (54) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (55) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (56) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (57) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (58) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (59) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (60) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (61) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (62) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (63) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (64) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (65) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (66) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (67) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (68) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (69) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (70) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (71) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (72) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (73) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (74) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (75) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (76) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (77) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (78) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (79) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (80) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (81) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (82) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (83) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (84) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (85) עצרת פוניבז' לעילוי נשמת הרב יעקב אדלשטיין זצוק''ל (86)