אדמורי"ם רבנים וקהל רב השתתפו בשמחת השבע ברכות בירושלים לבן הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א • צילום: שוקי לרר

שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (1) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (2) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (3) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (4) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (5) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (6) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (7) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (8) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (9) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (10) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (11) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (12) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (13) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (14) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (15) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (16) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (17) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (18) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (19) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (20) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (21) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (22) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (23) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (24) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (25) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (26) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (27) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (28) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (29) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (30) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (31) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (32) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (33) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (34) שבע ברכות לבן רבי אלימלך בידרמן (35)