הערב (מוצ"ש) נערכה בהיכל כולל חזון איש בבני ברק עצרת מספד תמרורים במלאת השבעה לפטירתו של רבה של רמת השרון הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל • במהלך העצרת הספידוהו רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, הגר"מ שטרנבוך, ראש ישיבת סלבודקא הגרמ"ה הירש, הגר"ש רוזנברג, ראש ישיבת קרית מלך הגרש"י בורנשטיין ובנו ממלא מקומו הגרמ"ש אדלשטיין • צילום: בעריש פילמר

עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (1) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (2) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (3) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (4) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (5) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (6) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (7) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (8) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (9) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (10) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (11) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (12) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (13) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (14) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (15) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (16) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (17) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (18) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (19) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (20) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (21) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (22) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (23) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (24) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (25) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (26) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (27) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (28) עצרת כולל חזון על פטירת רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל (29)