מעמד צנוע אך מרגש ביותר נערך בביתו נאווה קודש של מרן פוסק הדור בעל 'שבט הלוי' זיע"א, בהשתתפות בנו וממלא מקומו מרן הגרח"מ וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר, לרגל הופעת הספר החדש "שבט הלוי - פורים" רב הכמות והאיכות מבית היוצר של "מעינות הלוי" המכון להו"ל והפצת תורת מרן בעל שבט הלוי זיע"א.

הספר החדש שמאז יצא לאור עולם כבר הפך לשיחת היום בעולם הספר התורני, מחולק לשלושה חלקים: א. פסקי הלכה ב. דרוש ואגדה ג. מאמרים ופנינים במצוות היום. הכל מכת"י ומדרשות שכתבו ונאמרו מפ"ק של מרן רבינו פוסק הדור בעל שבט הלוי זיע"א בעידן רעווא דרעווין ביום הפורים במשך עשרות בשנים.

כאמור, מעמד לחיים נערך בבית מרן בעל שבט הלוי זיע"א, בראשות בנו מרן הגרח"מ שליט"א גאב"ד זכרון מאיר.

כמו"כ השתתפו הרה"ג רבי אברהם אליהו וואזנר שליט"א- רב דקהל שבט הלוי – ברכפלד, והגה"צ ר' אברהם יעקב איצקוביץ שליט"א רב דקהל שבט הלוי ירושלים. לצד רבני המכון.

מרן הגרח"מ שליט"א דיבר בגעגועים אודות דברות קודשו של אביו מרן זיע"א בעידן רעווא דרעווין ביום הפורים במשך עשרות בשנים. ואווירה הקדושה שאפפה בזמן נעלה זה. היו אלו מן הרגעים הגבוהים ביותר בשנה במחיצת מרן זי"ע היתה שעה זו של משתה היין בערוב יום הפורים, כשרבינו ז"ל היה נראה כמלאך א' צבא-ות, ובעת שיחת קדשו במשך שעה ארוכה הפליא לדרוש מענינא דיומא, כשבמשך יותר מיובל שנים, נשמע קול אות חיים אשר דיבר מתוך האש בשעה גדולה ונשגבה זו עת משתה היין, בה גליא לדרעיה ונפל נהורא, ונתגלה לעין כל רוממות מדרגותיו וצמאון נפשו לק-ל חי.

כמו"כ דיבר על הענין שדברות קודש אלו אשר בספר הזה מהווים פרקי הדרכה למבקשי ה' לא רק לימי הפורים אלא לכל ימות השנה.

הספר הינו יחודי בגלל שיש בו דרושים ליום הפורים משנת תרצ"ד ועד שנת תשע"ד – שמונים שנה. ואכן לא קלה היתה עריכת הספר, לערוך המאמרים באופן של דבר דבור על אופניו, שווה לכל נפש ומסודר כשולחן הערוך, ויחד עם זאת להשאירו בסגנון הקרוב לדיבורו של מרן זי"ע, שתהיה ההרגשה כאילו בעל השמועה עומד כנגדנו ולהטעים מה מן המראה הגדול לאלו שלא זכו לו. וב"ה עלתה המלאכה ביד עוסקיה, ובמידת מה זעקתו של מרן זי"ע ודמעותיו הק' חקוקים בין גווילי הספר.

לאחר מעמד הלחיים עלו רבני המכון לציון הק' של מרן בעל שבט הלוי זיע"א להעתיר בתפילה להצלחה בהמשך עבודת הק' בהפצת תורתו של מרן זיע"א.מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (1) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (2) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (3) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (4) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (5) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (6) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (7) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (1) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (2) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (3) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (4) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (5) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (6) מעמד לחיים לרגל הופעת הספר שבט הלוי פורים (7)