האם בלימוד בישיבות, שאינו הלכה למעשה, מקיימים מצוות ת"ת?

שאילה זו שאל המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי, בעת שעלה הלילה לבקר במעונו. הגר"ח ענה למקובל כי "כשיושבים ולומדים כל הזמן זה עצם קיום מצוות ת"ת הלכה למעשה" • צפו בתמונות מהביקור והשיחה ההלכתית

הגאון המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ הגיע הלילה להתברך במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי.

במהלך ביקורו שאל הגר"ג את מרן הגר"ח כשכתוב בשו"ע הרב ואף המ"ב מביא את זה בהקדמה להלכות תלמוד תורה שמצוות תלמוד תורה כנגד כולם זה רק במידה ולומדים הלכה למעשה ולמעשה היום רוב הלימוד בכוללים ובישיבות זה לא הלכה למעשה, האם תקף בזה הציווי של ות"ת כנגד כולם?

ענה מרן הגר"ח ואמר כשיושבים ולומדים כל הזמן זה עצם קיום מצוות ת"ת הלכה למעשה, ולכן בכל מצב ת"ת כנגד כולם. אחמ"כ ברכו הגר"ח בחמימות שימשיך להגדיל תורה.

צפו בתמונות מהביקור. צילום: יעקב כהן

212A0700

212A0706

212A0721

212A0674

212A0675

212A0678

212A0686

212A0690

212A0694

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו