ממש יפה, רק מעניין היכן הילדים ראו כזה טיש, לי ידוע שבחב"ד הרבי לא ערך טיש בצורה כזה.
בכל אופן יפה מאד.