כ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט"א ערך טיש יארצייט לרגל הילולת אביו כ''ק מרן האדמו''ר הקוה"ט בעל ה'באר יעקב 'מנדבורנה זיע''א שחל ביום ז' אדר • בסיום הסעודה שלישית במוצאי שב"ק (שבת יארצייט) נערך השולחן הטהור לכבוד יומא דהילולא קדישא, לאחר תפילת ערבית והבדלה בהיכל בית המדרש הגדול - בליל ההילולא, ​עלו קהל החסידים בראשות האדמו"ר לציון רבויה"ק זי"ע​ במרומי הר הזיתים בירושלים​, ​כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ​​העתיר בתפילה על ציונו של אביו בעל ההילולא כ''ק מרן האדמו''ר הקוה"ט בעל ה'באר יעקב' זיע"א. צפו בגלריה​ • ​צילומים: א.ש. ומ.ק.

גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (1) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (2) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (3) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (4) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (5) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (6) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (7) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (8) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (9) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (10) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (11) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (12) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (13) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (14) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (15) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (16) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (17) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (18) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (19) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (20) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (21) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (22) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (23) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (24) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (25) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (26) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (27) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (28) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (29) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (30) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (31) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (32) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (33) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (34) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (35) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (36) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (37) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (38) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (39) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (40) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (41) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (42) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (43) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (44) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (45) גלריה ראשונה מיומא דהילולא קדישא בחצהק (46)