קריאת המגילה בהיכל ישיבת פוניבז' בבני ברק • צילום: שוקי לרר

פורים ע''ז - פוניבז' (1) פורים ע''ז - פוניבז' (2) פורים ע''ז - פוניבז' (3) פורים ע''ז - פוניבז' (4) פורים ע''ז - פוניבז' (5) פורים ע''ז - פוניבז' (6) פורים ע''ז - פוניבז' (7) פורים ע''ז - פוניבז' (8) פורים ע''ז - פוניבז' (9) פורים ע''ז - פוניבז' (10) פורים ע''ז - פוניבז' (11) פורים ע''ז - פוניבז' (12) פורים ע''ז - פוניבז' (13) פורים ע''ז - פוניבז' (14) פורים ע''ז - פוניבז' (15) פורים ע''ז - פוניבז' (16) פורים ע''ז - פוניבז' (17) פורים ע''ז - פוניבז' (18) פורים ע''ז - פוניבז' (19) פורים ע''ז - פוניבז' (20)