לא מצולם מי הש"צ שקורא את המגילה בפני הרבנים המצולמים