כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א בעריכת שולחנו הטהור ביום הפורים בהיכל בית מדרשו ברמת לעלוב ב"ב בהשתתפות קהל חסידיו ומעריציו • צילום: שוקי לרר

לעלוב ב''ב פורים ע''ז (1) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (2) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (3) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (4) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (5) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (6) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (7) לעלוב ב''ב פורים ע''ז (8)