צפו בגלריה - כ"ק האדמו"ר מסאדיגורא שליט"א בעריכת שולחנו הטהור ביום הפורים בהיכל בית מדרשו בבני ברק • צילום: שוקי לרר

פורים ע''ז סאדיגורא (1) פורים ע''ז סאדיגורא (2) פורים ע''ז סאדיגורא (3) פורים ע''ז סאדיגורא (4) פורים ע''ז סאדיגורא (5) פורים ע''ז סאדיגורא (6) פורים ע''ז סאדיגורא (7) פורים ע''ז סאדיגורא (8) פורים ע''ז סאדיגורא (9) פורים ע''ז סאדיגורא (10) פורים ע''ז סאדיגורא (11) פורים ע''ז סאדיגורא (12) פורים ע''ז סאדיגורא (13) פורים ע''ז סאדיגורא (14) פורים ע''ז סאדיגורא (15) פורים ע''ז סאדיגורא (16) פורים ע''ז סאדיגורא (17) פורים ע''ז סאדיגורא (18) פורים ע''ז סאדיגורא (19) פורים ע''ז סאדיגורא (20) פורים ע''ז סאדיגורא (21) פורים ע''ז סאדיגורא (22)