כ"ק האדמו"ר מאשלגשליט"א בעריכת שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברח' אבן עזרא בב"ב בהשתתפות קהל חסידיו ומעריציו.

פורים ע''ז אשלג (1) פורים ע''ז אשלג (2) פורים ע''ז אשלג (3) פורים ע''ז אשלג (4) פורים ע''ז אשלג (5)