צילום: שוקי לרר

פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (1) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (2) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (3) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (4) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (5) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (6) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (7) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (8) פורים ע''ז רבי אלימלך בידרמן (9)