צילום: שוקי לרר

פורים ע''ז חוג חתם סופר (1) פורים ע''ז חוג חתם סופר (2) פורים ע''ז חוג חתם סופר (3) פורים ע''ז חוג חתם סופר (4) פורים ע''ז חוג חתם סופר (5) פורים ע''ז חוג חתם סופר (6) פורים ע''ז חוג חתם סופר (7) פורים ע''ז חוג חתם סופר (8) פורים ע''ז חוג חתם סופר (9) פורים ע''ז חוג חתם סופר (10) פורים ע''ז חוג חתם סופר (11)