צילום: שוקי לרר

פורים ע''ז זוטשקא (1) פורים ע''ז זוטשקא (2) פורים ע''ז זוטשקא (3) פורים ע''ז זוטשקא (4)