צילום: שוקי לרר

אלכסנדר פורים ע''ז (1) אלכסנדר פורים ע''ז (2) אלכסנדר פורים ע''ז (3) אלכסנדר פורים ע''ז (4) אלכסנדר פורים ע''ז (5) אלכסנדר פורים ע''ז (6) אלכסנדר פורים ע''ז (7) אלכסנדר פורים ע''ז (8) אלכסנדר פורים ע''ז (9) אלכסנדר פורים ע''ז (10) אלכסנדר פורים ע''ז (11) אלכסנדר פורים ע''ז (12) אלכסנדר פורים ע''ז (13) אלכסנדר פורים ע''ז (14) אלכסנדר פורים ע''ז (15) אלכסנדר פורים ע''ז (16) אלכסנדר פורים ע''ז (17) אלכסנדר פורים ע''ז (18)