צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז הרב עפג'ין (1) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (2) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (3) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (4) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (5) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (6) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (7) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (8) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (9) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (10) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (11) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (12) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (13) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (14) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (15) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (16) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (17) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (18) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (19) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (20) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (21) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (22) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (23) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (24) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (25) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (26) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (27) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (28) פורים תשע''ז הרב עפג'ין (29)