פורים בחצר הקודש שאץ ויז'ניץ בחיפה - צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (1) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (2) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (3) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (4) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (5) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (6) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (7) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (8) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (9) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (10) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (11) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (12) פורים תשע''ז שאץ ויז'ניץ (13)