צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (1) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (2) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (3) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (4) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (5) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (6) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (7) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (8) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (9) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (10) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (11) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (12) פורים תשע''ז רבי יעקב מאיר שכטר (13)