צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (1) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (2) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (3) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (4) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (5) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (6) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (7) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (8) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (9) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (10) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (11) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (12) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (13) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (14) פורים תשע''ז רבי ברוך מרדכי אזרחי (15)