צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז רבי אליהו בקשי דורון (1) פורים תשע''ז רבי אליהו בקשי דורון (2) פורים תשע''ז רבי אליהו בקשי דורון (3) פורים תשע''ז רבי אליהו בקשי דורון (4) פורים תשע''ז רבי אליהו בקשי דורון (5)