צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז רחמסטריווקא (1) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (2) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (3) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (4) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (5) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (6) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (7) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (8) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (9) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (10) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (11) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (12) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (13) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (14) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (15) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (16) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (17) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (18) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (19) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (20) פורים תשע''ז רחמסטריווקא (21)