צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז גאב''ד ירושלים (1) פורים תשע''ז גאב''ד ירושלים (2) פורים תשע''ז גאב''ד ירושלים (3) פורים תשע''ז גאב''ד ירושלים (4) פורים תשע''ז גאב''ד ירושלים (5)