צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז רבי דן סגל (1) פורים תשע''ז רבי דן סגל (2) פורים תשע''ז רבי דן סגל (3) פורים תשע''ז רבי דן סגל (4) פורים תשע''ז רבי דן סגל (5) פורים תשע''ז רבי דן סגל (6) פורים תשע''ז רבי דן סגל (7) פורים תשע''ז רבי דן סגל (8)