צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (1) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (2) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (3) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (4) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (5) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (6) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (7) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (8) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (9) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (10) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (11) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (12) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (13) פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (14)פורים תשע''ז רבי יצחק מאיר מורגנשטרן (15)