צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז קאליב (1) פורים תשע''ז קאליב (2) פורים תשע''ז קאליב (3) פורים תשע''ז קאליב (4) פורים תשע''ז קאליב (5) פורים תשע''ז קאליב (6) פורים תשע''ז קאליב (7) פורים תשע''ז קאליב (8) פורים תשע''ז קאליב (9) פורים תשע''ז קאליב (10)