צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז זוויעהל (1) פורים תשע''ז זוויעהל (2) פורים תשע''ז זוויעהל (3) פורים תשע''ז זוויעהל (4) פורים תשע''ז זוויעהל (5) פורים תשע''ז זוויעהל (6) פורים תשע''ז זוויעהל (7) פורים תשע''ז זוויעהל (8) פורים תשע''ז זוויעהל (9)