צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז לעלוב ניקלשבורג (1) פורים תשע''ז לעלוב ניקלשבורג (2) פורים תשע''ז לעלוב ניקלשבורג (3) פורים תשע''ז לעלוב ניקלשבורג (4) פורים תשע''ז לעלוב ניקלשבורג (5)