כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א בשולחן משתה היין בהשתתפות קהל חסידיו בהיכל בית מדרשו באשדוד • צפו

פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (1) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (2) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (3) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (4) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (5) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (6) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (7) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (8) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (11) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (12) פורים תשע''ז שומרי אמונים אשדוד (13)