צילום: שוקי לרר

פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (1) פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (2) פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (3) פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (4) פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (5) פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (6) פורים תשע''ז קהילת זוויעהל (7)