מאות מתושבי מלבורן שבאוסטרליה חגגו את שמחת הפורים בבית מדרשו של גאב"ד מעלבורן כ"ק הגה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א, במשך שעות ארוכות עברו התושבים והתברכו מפי הגאב"ד, וכן השתתפו בסדר לימוד מיוחד עם הילדים.

פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (1) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (2) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (3) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (4) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (5) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (6) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (7) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (8) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (9) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (10) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (11) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (12) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (13) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (14) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (15) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (16) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (17) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (18) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (19) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (20) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (21) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (22) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (23) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (24) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (25) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (26) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (27) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (28) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (29) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (30) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (31) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (32) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (33) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (34) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (35) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (36) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (37) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (38) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (40) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (41) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (42) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (43) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (44) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (45) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (46) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (47) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (48) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (49) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (50) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (51) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (52) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (53) פורים תשע''ז גאב''ד מלבורן (54)