צפו בתיעוד - משלוח מנות ומשתה היין אצל כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א ובקריאת המגילה בהיכל בית מדרשו בבני ברק

פורים תשע''ז בוטושאן (1) פורים תשע''ז בוטושאן (2) פורים תשע''ז בוטושאן (3) פורים תשע''ז בוטושאן (4) פורים תשע''ז בוטושאן (5) פורים תשע''ז בוטושאן (6) פורים תשע''ז בוטושאן (7) פורים תשע''ז בוטושאן (8) פורים תשע''ז בוטושאן (9) פורים תשע''ז בוטושאן (10) פורים תשע''ז בוטושאן (11) פורים תשע''ז בוטושאן (12) פורים תשע''ז בוטושאן (13) פורים תשע''ז בוטושאן (14) פורים תשע''ז בוטושאן (15) פורים תשע''ז בוטושאן (16) פורים תשע''ז בוטושאן (17) פורים תשע''ז בוטושאן (18)