תלמידי ישיבת עמלה של תורה עלו ביום הפורים לבתי נדיבי עם ברחבי הארץ למען עזר נישואין של הישיבה הק' והשתתפו בשמחת פורים ומשתה היין בהיכל הישיבה • צילום: JDN

פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (1) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (2) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (3) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (4) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (5) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (6) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (7) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (8) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (9) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (10) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (11) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (12) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (14) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (15) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (16) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (17) פורים תשע''ז ישיבת עמלה של תורה (18)