צילום: ברוך אוביץ

פורים תשע''ז מבקשי אמונה (1) פורים תשע''ז מבקשי אמונה (2) פורים תשע''ז מבקשי אמונה (3) פורים תשע''ז מבקשי אמונה (4) פורים תשע''ז מבקשי אמונה (5)