...

האדמור מראדושיץ בשבע ברכות בטיש

הרה''צ רבי גמליאל רבינוביץ בטיש

IMG_3085

IMG_3117

IMG_3120

IMG_3121

IMG_3125

האדמור בברכת המזון