אלפים מבני היהדות החרדית ליוו היום בשעות הצהריים את הגאון רבי ניסים טולידנו זצ"ל ר"י שארית יוסף למנוחת עולמים • מסע ההלוויה שיצאה מרחבת הישיבה ביישוב באר יעקב ועברה דרך ביהמ"ד לדרמן ברח' רשב"ם בבני ברק בית החיים חלקת פוניבז' שם נטמן.

אלפים ליוו היום למנוחת עולמים את הגאון הגדול רבי ניסים טולדנו זצ"ל, ראש ישיבת שארית יוסף וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

לצד האלפים, גם גדולי התורה וראשי הישיבות צעדו אחר מיטתו בהם מרנן הגאונים הגדולים: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, רבי גרשון אדלשטיין ר"י פוניבז', רבי שמואל אויערבאך ר"י מעלות התורה, רבי ברוך מרדכי אזרחי ר"י עטרת ישראל, והמשגיח רבי דן סגל.

קרא עוד:

[postim]

מסע ההלוויה יצא בשעה 11:00 מרחבת הישיבה ביישוב באר יעקב, בה הרביץ תורה ומוסר שנים רבות, שם הספידוהו מרורים רבני הישיבה והגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א, משם המשיכה ההלוויה והגיעה לרחבת ביהמ"ד 'לדרמן' ברח' רשב"ם, שם הצטרף מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א למסע ההלוויה, הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הספיד את המנוח מרכבו, כן הספיד גם הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א והמשגיח רבי דן סגל שליט"א.

אושי שלומוביץ, יו"ר הצלה גוש דן, סיפר עם תום מסע הלוויה כי מתנדבי הארגון טיפלו בשני מקרים של התעלפויות. כמו כן, חילקו 4,000 בקבוקי מים במהלך מסע הלוויה, בעקבות החום ששרר.

צילום: שוקי לרר JDN

מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (8) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (6) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (9) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (1) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (2) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (3) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (4) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (5) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (7) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (10) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (11) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (12) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (13) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (14) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (15) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (16) מסע הלווית הגר''נ טולידנו בבני ברק (17) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (1) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (2) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (3) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (4) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (5) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (6) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (7) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (8) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (10) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (11) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (12) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (13) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (14) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (15) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (16) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (17) מסע הלווית הגר''נ טולידנו זצ''ל (18)