כ"ק האדמו"ר מליזענסק שליט"א בעריכת טיש מלווה מלכה לרגל הילולת זקנו הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זיע"א, האדמו"ר שליט"א ערך את שולחנו בבית מדרשו בשכונת רמות ד' בירושלים בהשתתפות רבנים וקהל רב.

ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (1) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (2) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (3) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (4) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (5) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (6) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (7) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (8) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (9) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (10) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (11) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (12) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (13) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (14) ליז'ענסק טיש הילולא תשע'ז (15)