חברי עיריית ירושלים הרב ישראל קלרמן‎ והרב מיכל הלברשטאם סיירו בבניינים המפוארים של מוסדות בעלזא בלונדון הנבנים והולכים לקראת גמר בקרוב בס"ד מלווים במנכ"ל המוסדות הרב אהרן קליין שליט"א.

הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (1) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (2) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (3) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (4) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (5) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (6) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (7) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (8) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (9) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (10) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (11) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (12) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (13) הרב ישראל קלרמן והרב מיכל הלברשטאם בסיור במוסדות בעלזא לונדון (14)