במסגרת "מסע הקודש" של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א לליז'ענסק ובמרכזה שבת מרוממת שנערכה בעיירת בישטנא מקום מנו"כ של הסב"ק מרן הרבי ר' מרדכי מנדבורנה זיע"א, נערך חידוש מצבת קבורת הרבנית הצדקנית חיה ע"ה מחברתו הטהורה של הרבי ר' מרדכי'לה זיע"א.
במסגרת "מסע הקודש" של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א לליז'ענסק ובמרכזה שבת מרוממת שנערכה בעיירת בישטנא מקום מנו"כ של הסב"ק מרן הרבי ר' מרדכי מנדבורנה זיע"א, נערך חידוש מצבת קבורת הרבנית הצדקנית חיה ע"ה מחברתו הטהורה של הרבי ר' מרדכי'לה זיע"א. את נוסח מצבתה כתב הרה"ק הרבי ר' מרדכי'לה בעצמו, וחרט בלשונו הזהב את רום מעלת ערך נשמתה, אך בחלוף הימים והשנים נמחקו האותיות עד שהיה קשה לקוראן.
בהכוונת ובברכת האדמו"ר שליט"א ובהשתדלות צאצאיה ה"ה שלוחא דרבנן הרה"ח ר' שמואל שמעלקא הלפרט הי"ו ואחיו הרה"ח ר' שלום הלפרט הי"ו שופצה המצבה ונבנתה מחדש.
מסע נדבורנה לבישטנא אדר תשע''ז (1) מסע נדבורנה לבישטנא אדר תשע''ז (2) מסע נדבורנה לבישטנא אדר תשע''ז (3) מסע נדבורנה לבישטנא אדר תשע''ז (4) מסע נדבורנה לבישטנא אדר תשע''ז (5) מסע נדבורנה לבישטנא אדר תשע''ז (6)