צפו בתיעוד משמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל • שמחת נישואי בן הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים שליט''א ראש ביהמ"ד להוראה "דבר חיים" נדבורנה וחתן האדמו"ר משאץ ויזניץ שליט''א עם בת הרה"צ רבי גדליה משה גולדמן מזוועהיל שליט''א בן הרה"צ רבי יוסף זצ"ל נכד בעל ה'אמרי חיים' מויזניץ זיע''א • צילום: יענקי פוקס

שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (1) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (2) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (3) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (4) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (5) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (6) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (7) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (8) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (9) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (10) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (11) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (12) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (13) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (14) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (15) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (16) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (17) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (18) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (19) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (20) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (21) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (22) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (23) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (24) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (25) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (26) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (27) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (28) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (29) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (30) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (31) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (32) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (33) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (34) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (35) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (36) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (37) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (38) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (39) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (40) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (41) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (42) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (43) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (44) שמחת בית נדבורנה - שאץ ויזניץ - זוועהיל (45)