קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין הגר"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק ונכד לראב"ד יבניאל הגרס"מ פרנקל והרב הניג. בסנדקאות כובד הסבא ראב"ד יבניאל הגרס"מ פרנקל בברכות הסבא רבא הגר"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק ובעמידה לברכות חתנו הרב הניג, המוהל היה כ"ק האדמו"ר מאשלג • צילום יהודה פרקוביץ

ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (1) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (2) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (3) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (4) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (5) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (6) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (7) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (8) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (9) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (10) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (11) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (12) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (13) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (14) ברית לנין הרב גרוסמן והרב פרנקל רבה של יבניאל (15)