אלפי חסידים השתתפו בסעודת ההילולא לרגל יומא דהילולא של כ"ק האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע, בשולחנו הטהור של חתנו כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א • למחרת בערש"ק אחר תפילת שחרית עלה האדמו"ר שליט"א לציונו הק' שם השתטח בתפילה וקרא קוויטלאך של המוני החסידים • צפו

הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (1) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (2) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (3) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (4) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (5) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (6) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (7) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (8) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (9) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (10) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (11) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (12) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (13) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (14) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (15) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (16) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (17) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (18) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (19) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (20) הילולת הרה''ק רבי נפתלי צבי מבאבוב בחצר באבוב 45 אדר ע''ז (21)