מאות השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לביהכ"נ קהל פרושים ברח' ריב"ל בבית שמש • המעמד נערך בראשות הגה"צ רבי רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א ובהשתתפות הגאון רבי יצחק אזרחי והגאון רבי נתן קופשיץ - צילום: יעקב לדרמן

הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (1) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (2) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (3) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (4) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (5) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (6) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (7) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (8) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (9) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (10) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (11) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (12) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (13) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (14) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (15) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (16) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (17) הכנסת ספר תורה פרושים בית שמש (18)