בשבוע שעבר התקיים מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים שע"י מתיבתא דברי חיים ביתר בהשתתפות רבנים ומשפיעים ובראשות רבני הישיבה הק' • צילום: ברוך אוביץ

מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (2) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (3) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (4) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (5) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (6) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (7) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (8) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (9) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (10) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (11) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (12) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (13) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (14) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (15) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (16) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (17) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (18) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (19) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (20) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (21) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (22) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (23) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (24) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (25) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (26) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (27) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (28) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (29) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (30) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (31) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (32) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (33) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (34) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (35) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (36) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (37) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (38) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (39) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (40) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (41) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (42) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (43) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (44) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (45) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (46) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (47) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (48) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (49) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (50) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (51) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (52) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (53) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (54) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (55) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (56) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (57) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (58) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (59) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (60) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (61) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (62) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (63) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (64) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (65) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (66) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (67) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (68) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (69) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (70) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (71) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (72) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (73) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (74) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (75) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (76) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (77) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (78) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (79) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (80) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (81) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (82) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (83) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (84) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (85) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (86) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (87) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (88) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (89) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (90) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (91) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (92) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (93) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (94) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (95) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (96) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (97) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (98) מעמד כבוד התורה דברי חיים ביתר אדר תשע''ז (99)