קהל רב מחסידי ואוהדי בית ערלוי השתתפו במעמד חנוכת הבית לבהימ"ד לקהילת ערלוי בגבעה B בעיר ביתר עילית שהתקיימה בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ואחיו הגה"צ שליט"א שהתכבדו בקביעות המזוזה.

חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (1) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (2) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (3) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (4) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (5) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (7) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (8) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (9) חנוכת הבית לבהימד לקהילת ערלוי בגבעה ב בביתר (10)