ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א יצא בימים האחרונים למסע בזק בגייטסהד • במהלך ביקורו מסר מרן שיעור כללי מיוחד בהיכל הישיבה הגדולה

מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' יצא בימים האחרונים למסע בזק בגייטסהד. מרן שליט"א הגיע לעיר לרגל שמחת נישואי נכדתו. ולבקשת רבני העיר האריך את שהותו במקום לצורך חיזוק וביסוס מוסדות הקהילה ובייחוד מוסדות הלימוד התורניים לצעירים ובתתי"ם לאחר נסיונות של גורמים זרים להתערבות בתכני הלימוד. במהלך ביקורו מסר מרן שיעור כללי מיוחד בהיכל הישיבה הגדולה בהשתתפות מאות רבות של אברכים ובני ישיבות. בסיום דבריו מסר מרן שליט"א דברי חיזוק הדרכה והכוונה בדרך לימוד התורה והיגיעה בשלמות קניניה.

בנוסף נערכו בעיר שני כינוסים מרכזיים לבחורי הישיבות הקטנות ולתלמידי תשב"ר במהלכם נשא ראש הישיבה דברים בפני מאות התלמידים ועוררם על החובה לשמור על קדושת הפה שהוא הערובה והבסיס לקנין תורה ובפה שאינו נקי אין התורה נקלטת כדבעי.

אמש יצא ראש הישיבה מהעיר כשבסמוך לנסיעתו נכנסו למעונו רב העיר הג"ר שרגא פייבל זימערמאן שליט"א ודייני העיר לישיבה ממושכת בעניני הנהגת הקהילה ומוסדותיה. עם צאתו של ראש הישיבה מהעיר  שיגרו ראשי העיר וראש העיר איגרת ברכה לתושבים היהודים לרגל  יום חגה של הקהילה בביקורו של ראש הישיבה תוך התחייבות לשמירת העצמאות הרוחנית של כלל המוסדות התורניים כפי בקשתו של ראש הישיבה שהועברה אליהם ע"י פרנסי הקהילה.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (1) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (2) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (3) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (4) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (5) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (6) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (7) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (8) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (9) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (10) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (11) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (12) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (13) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (14) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (15) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (16) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (17) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (18) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (19) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (20) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (21) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (23) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (24) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (25) ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי בביקור בגייטסהד (12)