הערב התקיימה שמחת החתונה לנכדתו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בת לחתנו הגאון רבי אברהם דדש במרכז הקונגרסים בבנייני האומה • רבנים ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב

נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (1) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (2) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (3) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (4) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (5) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (6) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (7) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (8) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (9) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (10) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (11) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (12) נישואי נכדת נשיא מועצת חכמי התורה רבי שלום כהן (2)